Meteorologická stanice u Luhačovic

Meteorologická stanice se nachází u Luhačovic v obci Sehradice. Data jsou měřena a zobrazována na internetu nonstop od 17.dubna 2015. Meteorologická stanice je položena v údolí Horní Olšavy ve výšce 318 m n. m. poblíž silnice z Dolní Lhoty do Loučky. Více informací.

meteo meteo meteo miniPC


Aktuality od ČHMÚ (facebook zeď)

 • Dnes v 18:27h

  Informace o 3. SPA: VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: IVNJ_2017/04 Vydaná: pátek 28.04.2017 18:01 (16:01 UTC) Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Olomoucký:(PR,) od pátku 28.04.2017 17:50 V nejbližší době bude překročen 3.SPA na Bečvě v profilu Teplice nad Bečvou. Vzhledem k vývoji hydrologické situace výše po toku, kde hladiny již klesají, očekáváme kulminaci v tomto profilu v řádu hodin. Z tohoto důvodu se zvyšuje pravděpodobnost dosažení 3.SPA i v profilu Bečva, Dluhonice (viz. PVI č.42). Doporučení ke zmírnění následků jevů: -Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ). -Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.). -Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík, Martina Kimlová http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html http://hydro.chmi.cz/hpps

  Hlásná a předpovědní povodňová služba

  Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřících stanic ČHMÚ, Povodí s.p., hl. města Prahy (HMP) a dalších partnerských organizací.

 • Dnes v 17:47h

  Aktualizace výstrahy: VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: PVI_2017/42 Vydaná: pátek 28.04.2017 17:26 (15:26 UTC) Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Jihomoravský:(BV,HO,) od pátku 28.04.2017 17:30 do neděle 30.04.2017 12:00 Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Zlínský Olomoucký:(PR,) Moravskoslezský:(FM,KA,NJ,OT,) od pátku 28.04.2017 17:30 do soboty 29.04.2017 14:00 Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Moravskoslezský:(OP,) od pátku 28.04.2017 17:30 do soboty 29.04.2017 12:00 S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2017/41 Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu. Ruší výstrahu před vydatnými srážkami a upřesňuje územní a časovou platnost povodňových jevů. Zvlněné frontální rozhraní začíná postupovat přes Slovensko dále k východu. Ve večerních hodinách bude v oblasti severovýchodní a východní Moravy a Slezska docházet k postupnému snižování intenzity srážek. V následcích 6 hodinách může spadnout dalších 5-10 mm, majoritní část úhrnu do 20. hod. V průběhu večera srážky v polohách nad 800 m přejdou do deště se sněhem nebo do sněžení. Během noci bude docházet k dalšímu slábnutí a postupnému ustávání srážek. Během dnešního poledne a odpoledne spadlo na severovýchodě území 5 až 15 mm/6 h. Hladiny horních toků ve většině případů kulminovaly v průběhu odpoledne, střední a dolní toky zasažených toků budou kulminovat v průběhu noci na sobotu. V povodí Olše očekáváme kulminace na úrovni 1. SPA, v povodí Odry budou dosahovány 2. SPA, závěrový profil Bečvy v Dluhonicích bude mít kulminaci na hranici úrovně 3. SPA. Hladiny toků v povodí Moravy pod soutokem s Bečvou budou i nadále stoupat a to především díky dotoku vody z horní části povodí. Na přítocích Moravy (Dřevnice) bude vodní stav kolísat kolem 1.SPA. Dnes v podvečerních hodinách očekáváme překročení 1.SPA na Moravě v Kroměříži, Spytihněvi a Strážnici, ve druhé polovině noci zde dojde k dosažení 2. SPA. Ve Strážnici bude v sobotu dopoledne pravděpodobně překročen 3.SPA. V závěrovém profilu Lanžhot očekáváme dosažení 1.SPA v sobotu kolem poledne, 2.SPA v noci na neděli. Doporučení ke zmírnění následků při povodňové bdělosti a ohrožení: -Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ). -Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.). -Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík, Martina Kimlová ve spolupráci s VGHMÚř http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html http://hydro.chmi.cz/hpps

  Hlásná a předpovědní povodňová služba

  Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřících stanic ČHMÚ, Povodí s.p., hl. města Prahy (HMP) a dalších partnerských organizací.

 • Dnes v 14:11h

  14:00 hod.: Aktuální radarové odrazy (s postupem srážek většinou k severovýchodu až severoseverovýchodu) a aktuální stav na tocích. [MN] Sledujte na: voda: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php radar: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/inca-cz/short.html

 • Dnes v 11:58h

  Vzhledem k vývoji na tocích vydali hydrologové informační zprávu HPPS (HIZ): INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: HIZ_05/17 Vydaná: Pátek 28.04.2017, 10.30 hod. (08.30 UTC) Pro kraje: Plzeňský, Moravskoslezský, Zlínský Meteorologická situace a vývoj:Srážky se vyskytovaly na většině území ČR, kromě Z a SZ Čech. Celkové úhrny dosahovaly 5 až 10 mm, na jihu Čech až 20 mm, na severozápadě Moravy 20 až 35 mm. Ve vyšších polohách byly srážky sněhové. Dnes očekáváme zataženo, většinou s deštěm, během odpoledne občasným, nad 800 m sněžení nebo déšť se sněhem. K ránu budou srážky ustávat a oblačnost se bude částečně protrhávat. Během zítřka očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne většinou oblačno a místy přeháňky, nad 900 m sněhové. K večeru ubývání oblačnosti. Hydrologická situace: Hladiny reagovaly na srážky všeobecnými vzestupy hladin, které byly nejvýraznější na severozápadě Moravy, v povodí Odry a Bečvy. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry jsou průtoky nejčastěji v rozmezí od 40 do 200 % Qm, v povodí Odry a Bečvy jsou průtoky několikanásobně vyšší než průměr. Profily s dosaženým SPA (Pátek 28.04.2017, 10.00 hod.): Polanka Polančice 3.SPA 186 cm 8.05 m3/s Držkovice Opava 2.SPA 278 cm 66.0 m3/s Petřvald Lubina 2.SPA 152cm 69,5m3/s Rychaltice Ondřejnice 2.SPA 173cm 30,2 Svinov Odra 1.SPA 315cm 139 Děhylov Opava 1.SPA 227cm 103 Nový Jičín Jičínka 2.SPA 248cm 43,4 Vřesina Porubka 2.SPA 183cm 11,6 Frýdek-Místek Ostravice 1.SPA 302cm 122 VD Žermanice Lučina 1.SPA 16,368 Ostrava Ostravice 1.SPA 303cm 206 Bohumín Odra 1.SPA 431cm 358 Český Těšín Olše 1.SPA 305cm 112 Řeka Ropičanka 1.SPA 106cm 3,58 Velké Karlovice V. Bečva 2.SPA 211cm 29,4 VD Karolinka Velká Stanovnice 1.SPA 3,12 Zděchov Zděchovka 1.SPA 110cm 2,08 Ústí Senice 1.SPA 214cm 44,6 Vsetín V. Bečva 1.SPA 313cm 144 VD Bystřička Bystřička 2.SPA 101cm 17,1 Jarcová V.Bečva 1.SPA 303cm 216 Solanec Hutiský potok 1.SPA 56cm 2,98 Rožnov pod Radhoštěm R.Bečva 1.SPA 196cm 66,2 Valašské Meziříčí R.Bečva 1.SPA 244cm 101 Teplice nad Bečvou Bečva 1.SPA 311cm 262 Kašava Dřevnice 1.SPA 107,7 Vizovice Lutoninka 2.SPA 114cm 19 Zlín Dřevnice 1.SPA 174cm 66,5 Předpokládaný vývoj: Během dnešního dne očekáváme další vzestupy hladin v povodí Odry a Bečvy. Postupně bude dosahováno 1. a 2. SPA v povodí Odry, Ostravice, Olše a Bečvy. Ojediněle nelze vyloučit dosažení 3. SPA. Kulminace na tocích očekáváme během noci na sobotu. V povodí Opavy jsou hladiny vodních toků v horních částech mírně rozkolísané, v dolních částech mohou dále stoupat. I zde jsou dosaženy 1. a 2. SPA. Kulminace očekáváme také během noci na zítřek. Hladiny vodních toků odvodňujících Jeseníky budou i nadále převážně mírně rozkolísané. V povodí Úslavy a Klabavy (případně i Úhlavy) nelze vyloučit překročení 1. SPA. Ostatní toky budou mírně kolísat v závislosti na aktuálním rozložení srážek, dosažení SPA neočekáváme. Čas vydání další zprávy: dle vývoje situace Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/Kimlová http://hydro.chmi.cz/hpps

  Hlásná a předpovědní povodňová služba

  Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřících stanic ČHMÚ, Povodí s.p., hl. města Prahy (HMP) a dalších partnerských organizací.

 • Dnes v 09:04h

  Ještě informace o výskytu 3. SPA (s předpokladem poklesu během dopoledne): VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: IVNJ_2017/03 Vydaná: pátek 28.04.2017 08:24 (06:24 UTC) Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Moravskoslezský:(NJ,) od pátku 28.04.2017 08:10 Na Jičínce v profilu Nový Jičín bude v nejbližší době dosažen 3. SPA. V důsledku slábnutí srážkové činnosti předpokládáme během dopoledne pokles hladiny pod úroveň 3. SPA. Doporučení ke zmírnění následků jevů: -Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ). -Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.). -Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jana Hujslová, Radek Čekal http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html http://hydro.chmi.cz/hpps

 • Dnes v 08:22h

  VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: PVI_2017/41 Vydaná: pátek 28.04.2017 08:11 (06:11 UTC) Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Zlínský:(VS,ZL,) Olomoucký:(PR,) Moravskoslezský:(FM,KA,NJ,OT,) od pátku 28.04.2017 08:00 do soboty 29.04.2017 12:00 Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Plzeňský:(PJ,PM,RO,) Moravskoslezský:(BR,OP,) od pátku 28.04.2017 08:00 do soboty 29.04.2017 12:00 Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Moravskoslezský:(FM,KA,NJ,) od pátku 28.04.2017 08:00 do soboty 29.04.2017 00:00 S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2017/40 Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu. Upřesňuje územní platnost výstrahy před vydatným deštěm a zvyšuje stupeň nebezpečí na povodňovou pohotovost. Nad střední Evropou se nadále vlní studená fronta. V oblasti Beskyd očekáváme během dnešního dne (28. 4.) nadále vydatnější srážky. Během noci ze čtvrtka na pátek napršelo v Beskydech 20 až 35 mm. Do půlnoci z pátku na sobotu (29. 4.) naprší v oblasti dalších 15 až 25 mm. Večer budou srážky slábnout a přecházet v polohách nad 800 m n. m. ve sněžení. Vlivem vydatných srážek dochází k výrazným vzestupům hladin vodních toků v povodí Bečvy, Odry, Ostravice a Olše. Postupně jsou dosahovány 1. SPA, na menších tocích i 2. SPA. Během dne budou hladiny vodních toků ještě stoupat, kulminace očekáváme během odpoledních a večerních hodin. V ojedinělých případech nelze vyloučit i krátkodobé dosažení 3. SPA. V povodí Úslavy a Radbuzy nelze během pátku a soboty vyloučit dosažení 1. SPA. Doporučení ke zmírnění následků jevů: -Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí aquaplaningu. -Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ). -Nutno vyvarovat se aktivit v korytě toku (jízda lodí apod.). -Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jana Hujslová, Radek Čekal ve spolupráci s VGHMÚř http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html http://hydro.chmi.cz/hpps

  Hlásná a předpovědní povodňová služba

  Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřících stanic ČHMÚ, Povodí s.p., hl. města Prahy (HMP) a dalších partnerských organizací.

 • Dnes v 05:52h

  5:40 hod.: Třídenní srážkové úhrny (hodnoty jsou ovlivněné ještě výpadkem databáze, rozmístění oblastí s maximem a minimem srážek ale odpovídá realitě), aktuální stav na tocích s profily s dosaženým 1. SPA a aktuální radar (s postupem srážek zhruba k severovýchodu). [MN]

 • Včera v 13:15h

  Zprávy od našeho churáňovského kolegy Romana Szpuka, tentokrát z Boubína... [MN] (via Meteorologická Stanice Churáňov)

 • Včera v 13:04h

  Na předchozí zprávu navazuje i aktualizace výstrahy: VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: PVI_2017/40 Vydaná: čtvrtek 27.04.2017 12:13 (10:13 UTC) Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Plzeňský:(PJ,PM,RO,) Olomoucký:(JE,SU,) Moravskoslezský od čtvrtka 27.04.2017 12:00 do soboty 29.04.2017 12:00 Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Olomoucký:(JE,SU,) Moravskoslezský od čtvrtka 27.04.2017 18:00 do soboty 29.04.2017 00:00 S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2017/39 Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu. Upřesňuje a rozšiřuje územní a časovou platnost jevů. Nad střední Evropou se nadále vlní studená fronta. Na většině našeho území očekáváme pokračování srážek, které budou většinou dešťové, v polohách nad 700 m a krátkodobě místy i v polohách pod touto hranicí sněhové nebo smíšené. Předpokládáme, že zejména během druhé poloviny noci napadne v polohách nad 800 m 5 až 10 cm, na hřebenech (zejména na území Jihočeského kraje) až 15 cm nového sněhu. Do zítřejšího (28.4.) rána očekáváme úhrny převážně v intervalu od 5 do 15 mm, vyšší úhrny jsou předpokládány v oblasti Šumavy (do 25 mm), Českomoravské vrchoviny (do 20 mm), Jeseníků (do 25 mm) a Beskyd (do 40 mm). Srážky budou pokračovat i během pátku a do rána 29.4. se očekávají úhrny většinou opět od 5 do 15 mm, v Beskydech až do 35 mm. Hladiny většiny toků byly do dnešního rána mírně rozkolísané, výraznější vzestupy jsme zaznamenali v důsledku většího nasycení půdy na tocích odvodňujících Jeseníky a Beskydy. Nejvíce stouply hladiny toků v povodí Opavy, kde došlo v některých profilech k překročení 1. a 2. SPA. V současné době dochází k výraznějším vzestupům v povodí Odry, kde byl dosažen 1. SPA v profilu Kozlovice (Ondřejnice) a vlivem manipulací na VD také v profilu Žermanice (Lučina). V reakci na další srážky očekáváme během dneška u toků odvodňujících Jeseníky kulminace a postupné poklesy hladin. Opětovné vzestupy očekáváme opět během zítřka. V závislosti na hranici sněžení a skupenství srážek se nedá vyloučit dosažení 1. SPA. Toky odvodňující Beskydy budou během dnešního dne stoupat. Vzestupy mohou být výrazné a nelze vyloučit překročení 1. SPA, ojediněle i 2. SPA v profilech v povodí Odry, Ostravice a Olše. Vzestupy budou pokračovat i během zítřka. Hladiny ostatních toků budou kolísat nebo mírně stoupat v závislosti na aktuálním rozložení srážek. V povodí Úslavy a Radbuzy nelze během zítřka a v sobotu vyloučit dosažení 1. SPA. Doporučení ke zmírnění následků jevů: - Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí aquaplaningu. - Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ). - Nutno vyvarovat se aktivit v korytě toku (koupání, jízda lodí apod.). Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Racko, Kimlová ve spolupráci s VGHMÚř http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html http://hydro.chmi.cz/hpps

 • Včera v 11:10h

  INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: HIZ_04/17 Vydaná: Čtvrtek 27.04.2017, 10.00 hod. (08.00 UTC) Pro kraje: Moravskoslezský (Karviná, Nový Jičín, Bruntál, Ostrava, Frýdek-Místek, Opava), Olomoucký (Jeseník, Šumperk) Meteorologická situace a vývoj: Na celém území ČR se vyskytovaly srážky, úhrny dosahovaly nejčastěji 5 až 10 mm, v Jeseníkách a na Šumavě až 15 resp. 20 mm. Ve vyšších polohách byly srážky sněhové. Hydrologická situace: Hladiny většiny toků jsou mírně rozkolísané, výraznější vzestupy zaznamenáváme v důsledku většího nasycení půdy na tocích odvodňujících Jeseníky a Beskydy. Nejvíce stouply hladiny toků v povodí Opavy, kde došlo v některých profilech k překročení 1. a 2. SPA. V současné době dochází k výraznějším vzestupům v povodí Odry, kde byl dosažen 1. SPA v profilu Kozlovice (Ondřejnice) a vlivem manipulací na VD také v profilu Žermanice (Lučina). Profily s dosaženým SPA Držkovice Opava 251 cm 54.8 m3/s 2 Radim Krasovka 133 cm 2.93 m3/s 1 Kozkovice Ondřejnice 120 cm 4.21 m3/s 1 Žermanice Lučina 93 cm 12 m3/s 1 Mezina Černý potok 151 cm 9,41 m3/s 1 Předpokládaný vývoj: Během dnešního dne očekáváme u toků odvodňujících Jeseníky kulminace a postupné poklesy hladin. Opětovné vzestupy očekáváme opět během zítřka. V závislosti na hranici sněžení a skupenství srážek se nedá vyloučit dosažení 1. SPA. Toky odvodňující Beskydy budou během dnešního dne stoupat. Vzestupy mohou být výrazné a nelze vyloučit překročení 1. SPA, ojediněle i 2. SPA v profilech v povodí Odry, Ostravice a Olše. Vzestupy budou pokračovat i během zítřka. Hladiny ostatních toků budou kolísat nebo mírně stoupat v závislosti na aktuálním rozložení srážek. Čas vydání další zprávy: dle aktuálního vývoje Vydalo: OHP CPP-ČHMÚ, Praha/Kimlová http://hydro.chmi.cz/hpps

 • Včera v 09:27h

  Informace o aktuálním počasí v Ostravě-Porubě. Chumelí :-) [RT]

 • Včera v 07:18h

  Pokud na našem webu postrádáte některá čerstvá data, je to způsobeno technickými problémy s datovým úložištěm databázových systémů, které se začaly projevovat již včera. Na odstranění závady pracuje dodavatelská firma, bohužel nejsme zatím schopni říct, za jak dlouho bude provoz plně obnoven. Po odstranění poruchy budou data doplněna. Za případné problémy či nepříjemnosti se omlouváme. [MN]

 • Včera v 07:00h

  27. dubna 2011 - Nejvyšší počet tornád zaznamenaných za jeden den. Celkem 207 případů na JV USA (F0:62, F1:77, F2:33, F3:20, F4:11 a F5:4).

 • 26.04. 2017 v 15:25h

  METEOROLOGICKÁ INFORMAČNÍ ZPRÁVA ČHMÚ Číslo: MIZ_CPP_3/2017 Vydaná: Středa, 26.04.2017, 15.00 (SELČ) (13.00 UTC) Pro kraje: všechny kraje ČR Meteorologická situace: Nad střední Evropou se vlní výrazné teplotní rozhraní. Aktuální stav a předpokládaný vývoj jevů: V oblasti zvlněného teplotního rozhraní se vyskytují srážky, v současnosti na západě Čech od 500 - 600 m sněhové. Nadmořská výška přechodu mezi sněžením a deštěm směrem na východ stoupá a v Beskydech se vyskytuje déšť i v nejvyšších polohách (v poledne byla teplota vzduchu na Lysé hoře +4 °C). Za posledních 24 hodin (od včerejšího do dnešního poledne) spadlo na většině našeho území 5 až 10 mm srážek, v oblasti Šumavy a Jeseníků místy do 15 mm a stanice Prášily (okr. Klatovy) zaznamenala 21 mm srážek. Beze srážek byl jenom jih Moravy a Šluknovský a Frýdlantský výběžek. Srážky budou nadále pokračovat a do čtvrtečního rána očekáváme úhrny většinou od 5 do 20 mm, v Jeseníkách a Beskydech až do 30 mm. Vydatné a trvalé srážky jsou velmi pravděpodobné na východě našeho území i v pátek. Vydalo centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ / Racko

 • 26.04. 2017 v 09:33h

  Frontální rozhraní (patrné i podle rozdílu teplot vzduchu v hladině 850 hPa - tedy aktuálně v necelých 1400 m n.m. - mezi severozápadem Čech a jihovýchodem Moravy) se udržuje téměř bez pohybu nad naším územím. Minimální pohyb je znát na výškové mapě podle toho, že jsou izohypsy (černě), podél kterých se vzduch pohybuje, prakticky rovnoběžné s izotermami (rozhraními barevných ploch). Tomu odpovídá i rozložení 24 hodinových srážkových úhrnů s maximálními úhrny orientovanými od jihozápadu k severovýchodu. Stejně tak tomu odpovídá nízko ležící hranice sněžení na severozápadě, zejména v Karlovarském kraji, ale částečně i v k němu přilehlých okresech krajů sousedních. Na těchto místech sníh při mírné intenzitě srážek propadl až pod 400 m n.m. [MN]

 • 26.04. 2017 v 07:00h

  26. dubna 1989 - Největší počet obětí tornáda (1300) v oblasti Manikganj, Bangladéš.

 • 25.04. 2017 v 16:47h

  METEOROLOGICKÁ REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVA ČHMÚ Číslo: MRIZ_RPPL_1/17 Vydaná: Úterý, 25.04.2017, 15.58 (SELČ) (13.58 UTC) Pro kraje: Karlovarský (CH, SO, KV), Plzeňský (DO, TC) Meteorologická situace: V souvislosti s vlnící se studenou frontou nad střední Evropou a následným ochlazením očekáváme během noci na zítřek od západu déšť, který bude během noci postupně v polohách nad 600 m n.m. přecházet ve sněžení. Aktuální stav a předpokládaný vývoj jevů: Nejvydatnější srážky očekáváme od druhé poloviny noci a v průběhu ranních a dopoledních hodin zejména v Karlovarském kraji a na Tachovsku a Domažlicku. Srážky budou přecházet postupně ve sněhové a v časných ranních hodinách se bude sněžení na severozápadě Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji vyskytovat již v polohách nad 600 m n.m., přechodně i v polohách nižších. Očekávané úhrny od půlnoci do 12:00 SEČ zítřejšího dne v polohách nad 600 m n.m. ve výše zmíněných oblastech 4 až 8 cm nového sněhu. Očekáváme, že sníh bude na zemském povrchu ihned odtávat, v případě intenzivnejších srážek a následkem krátkodobého podchlazení povrchů se však může na některých místech tvořit i několikacentimetrová sněhová pokrývka. Vydalo: RPP ČHMÚ - pobočka Plzeň / Martin Adamovský Distribuce: K, P

 • 25.04. 2017 v 12:12h

  VÝSTRAHA ČHMÚ VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Číslo: PVI_2017/39 Vydaná: úterý 25.04.2017 12:03 (10:03 UTC) Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Olomoucký:(JE,SU,) Moravskoslezský:(BR,) od středy 26.04.2017 00:00 do čtvrtka 27.04.2017 06:00 Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Olomoucký:(JE,SU,) Moravskoslezský:(BR,) od středy 26.04.2017 21:00 do odvolání Nad naším územím se bude udržovat zvlněné frontální rozhraní. V průběhu noci na středu (25.4) bude nad naším územím docházet k zesilování srážkové činnosti. V oblasti Jeseníků a Králického Sněžníku by mělo do čtvrtečního rána spadnout 40 až 60 mm srážek. Hranice sněžení by měla v průběhu období kolísat nejpravděpodobněji kolem nadmořské výšky 1000 m n. m., pod touto hranicí bude vydatně pršet. Přesné určení přechodu fáze srážek je však s ohledem na výskyt silného teplotního gradientu nad touto oblastí nejistý. V horské oblasti bude při vydatnějších dešťových srážkách a teplotě nad 0 °C docházet k postupnému odtávání sněhové pokrývky a tedy vzestupu hladin a průtoků jednotlivých toků. V reakci na srážky bude od středečního večera docházet k postupným vzestupům hladin na tocích odvodňujících Jeseníky a Králický Sněžník. V povodí horní Moravy, Bělé, Osoblahy a Opavy mohou být během noci na čtvrtek dosaženy 1. SPA, ojediněle mohou hladiny vystoupat na 2. SPA. Vlivem dotoku budou hladiny toků stoupat i ve svých nižších úsecích a ani zde není vyloučeno dosažení výše zmíněných SPA. V průběhu čtvrtka 27.4 srážková činnost nad Jeseníky částečně zeslábne a hranice sněžení krátkodobě poklesne. Rychlost odtávání sněhové pokrývky se přechodně zpomalí. V noci na pátek 28.4 a během pátka se předpokládá další frontální vlna, která přinese do oblasti opět trvalé srážky. S ohledem na souběžný výskyt trvalých srážek také v oblasti Šumavy a velkou nejistotu předpovědi, budeme situaci i výstrahu v následujících dnech upřesňovat. Doporučení ke zmírnění následků jevů při vydatném dešti a povodňové bdělosti: - Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí aquaplaningu. - Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody, pozor na podemletí krajnic a mostů. - Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík, Zuzana Šmrhová, ve spolupráci s VGHMÚř http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html http://hydro.chmi.cz/hpps


družice radar
estofex.org upozornění
Sehradice Předpověď počasí
Ráno Odpol.
PÁT
28
počasí 3 6
SOB
29
počasí 2 11
NED
30
počasí 3 12
PON
01
počasí 3 15
ÚTR
02
počasí 7 9
STŘ
03
počasí 3 13
ČTV
04
počasí 8 14
PÁT
05
počasí 9 16
SOB
06
počasí 10 18

Zobrazit podrobnější počasí

Luhačovice UV index
PÁT SOB NED PON
5.3 4.5 5.0 5.4

Zobrazit více

Vaše vzkazy
Návštěvnost Luhamet.cz

toplist.cz