2020-08-03 23:08:32|-74|18.60|971.52|59.07|17.36|88.96|164.29|0|0.00|0.00|-127.00|-127.00|-127.00|-127.00|17.50|955|-143|nan|nan|nan|0.00

Aktuální data

RTC hodiny 2020-08-03 23:08:32
BME280 teplota 15,5 °C
BME280 vlhkost 58 %
BME280 tlak 977,5 hPa
SHT31 teplota 15,5 °C
SHT31 vlhkost 58 %
DS18B20 půda 5 cm 11,3 °C
DS18B20 půda 20 cm 12,0 °C
DS18B20 půda 50 cm 11,1 °C
DS18B20 při zemi 35,6 °C
Soil v1.2 půda RAW 365
Soil v1.2 půda 95 %
Ultrazvuk 65 cm
Srážkoměr 3 x
Detekce srážek moc prší

Vytápění srážkoměru 25,6°C

Mosfet je zapnutý. K vypnutí zbývá 26 minut.


Uptime systému

Wemos: 25 dní, 6 hodin

Arduino: 25 dní, 6 hodin