logo

Meteorologická stanice se nachází u Luhačovic v obci Sehradice ve výšce 318 metrů nad mořem. Luhamet pro Vás měří od 17.dubna 2015.

Kontakt:

Vladimír Večeřa
Sehradice 197
Sehradice 763 23
stanice@luhamet.cz
+420 737 463 728

Sociální sítě:

Teplota a vlhkost půdy

Půdní teplotu měříme za pomocí čidla Maxim DS18B20 ve čtyřech různých hloubkách (5cm, 10cm, 20cm a 50cm). Vlhkost půdy měříme pomocí sondy v hloubce do 10 cm.

- °C

Teplota v 5 cm

- °C

Teplota v 10 cm

- °C

Teplota v 20 cm

- °C

Teplota v 50 cm

- %

Vlhkost půdy 10cm

-

Vlhkost půdy RAW

Denní graf

Novinky z meteorologické stanice